Kurumsallaşma, şirketlerin kişilere az bağımlı şekilde nesiller boyu gelişerek yaşaması için iş yapış tarzı ve faaliyetlere yönelik kuralların belirlenmesi, sürekli iyileştirilmesi, içselleşmesi ve bunların tüm ilgililerce bilinerek uygulanmasıdır.
Birbiri ile yakın ilişkili olan bu faaliyetler ana hatları ile aşağıda tanımlanan konularını kapsar.
Yoboglu Consulting, Kurumsallaşma Yol Haritası hazırlık sürecinde aşağıdaki alanlarda danışmanlık yaparak şirketinizin sağlam temeller üzerinde yapılanmasını ve kurumsallaşmasını garanti eder.

Odaklandığımız Alanlar
1. Stratejik Plan
2. Yönetişim Etkinliği
3. İş Planı, Bütçe ve Hedefler
4. Temel Proseslerde Mükemmellik
5. İnsan Kaynağının Yönetimi
6. Entellektüel Sermayenin Şirkette Içselleşmesi
7. Yönetim Enformasyon (Raporlama) Sisteminin (MIS) Geliştirilmesi

Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Kurumsal Karne ( Balanced Scorecard ) Danışmanlığı

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

İç Denetim Danışmanlığı