Stratejik Planlama Danışmanlığı

Şirketinizin uzun vadeli stratejik planlarının oluşturulmasında ve bu planların kurum içinde dağılmasında tecrübemiz ile size yol gösteriyoruz.

 • Stratejik Planlama Süreci Bilgilendirme Eğitimi ve Ön Analiz
 • Şirket Misyonunun oluşturulması ve Mind Map yöntemi ile Vizyonun belirlenmesi
 • Stratejik Hedef Tablosunun Oluşturulması, temel büyüklüklerin tartışılması
 • Stratejilerin oluşturulması ve strateji haritası üzerinde ifade edilmesi.
 • Stratejilerin test edilmesinde kullanılacak Kilit Performans İndikatörlerinin (KPI) belirlenmesi
 • Balanced Scorecard ve KPI’ların yorumlanması hakkında bilgilendirme
 • Vizyon ve vizyona uzanan yoldaki yıllık temaların belirlenmesi ve tanıtım kampanya dizaynı ve strateji Ağacının oluşturulması
 • Hoshin Kanri Yöntemi ile vizyon ile yıllık hedeflerin ve operasyonel planların (projelerin) ilişkilendirilmesi
 • Stratejik Planın ve lansmanın planlanması
 • Stratejik planın unsurlarının ve projelerin orta kademe yönetim kadrosuna lansmanı
 • Önceliklendirilen projelerin beyaz yakalı çalışanlara lansmanı için projelerin tanıtım kartlarının oluşturulması ve proje lansmanının planlanması