Kurumsal Karne ( Balanced Scorecard)  Danışmanlığı

Danışmanlık Kapsamı:

 • Stratejik Planların Oluşturulması ve şirket içindeki kırılımlarının yapılması
 • Balanced Scorecard’ın Oluşturulması
 • Balanced Scorecard’ın Kullanılması
 • Balanced Scorecard’ın Takibi
 • Strateji haritalarının hazırlanması
 • Performans değerlendirme sisteminin oluşturulması
 • Öncül ve sonuç göstergelerin oluşturulması
 • Bölüm hedefleriyle kişisel hedeflerin ilişkilendirilmesi;
 • Yönetici ve Departman Hedef kartılarının hazırlanması
 • Çalışan Hedef ve Şirket kartılarının hazırlanması
 • BSC ve performans yönetimi entegrasyonu
 • BSC takibi ilgili yazılımlar ve ERP Entegrasyonu

Balanced Scorecard (BSC) & Kurumsal Karne Nedir?

Kurumsal yönetimin işlerliğini belirlemek amacıyla çok değişik yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerin çeşitliliği kafa karıştırabilmektedir. Hangi kurum yapısına neyin uygun olduğu, uygulamanın ne ölçüde beklentileri karşılayacağı, gerçekten yararlı olup olmadığı hep bir tartışma konusudur. Tartışılan elbette, bu tür yönetsel uygulamaların doğruluğunun kanıtlanması değil, uygulamanın o kurum için ne derece yararlı olduğu konusunda düğümlenmektedir.

Kurumsal Karne (İngilizcesi “Balanced Scorecard”) bu tür yönetsel uygulamalardan biri olarak her geçen gün iş yönetimi alanında gittikçe ilgi çekici hale geliyor. Karne lafını duyunca bunun bir öçme-değerlendirme süreci olduğunu düşünebiliriz; ama kurumsal karne uzmanları, bu uygulamanın amacının bir ölçme yapmak değil, şirket stratejisi ya da stratejilerinin bu uygulamaya dahil edilerek hedeflere ulaşmadaki işlerliğinin değerlendirildiğini ifade ediyorlar.

Kabaca baktığımızda, işin bir şeyi ölçmekten çok, bir uygulama ve yönetim felsefesinin daha en başta planlanıp, stratejilendirilmesi olduğu görülüyor zaten. Yani bunun, uygulama yapılacak kurumu bir bütün olarak ele alıp, firma vizyonunu stratejilere ve iş hedeflerine dönüştürmek amacıyla kullanılan bir yönetim yaklaşımı olduğu anlaşılıyor.