Stratejik HR Yönetimi

Organizasyonun tasarımdan ve mimarisinden başlayarak sürekliliğini sağlayacak tüm stratejileri beraber belirliyor ve hayata geçiriyoruz.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Alanlarımız

 • Organizasyonel Tasarım
 • HR Partner Yapısının Oluşturulması
 • Görev Tanımlarının Oluşturulması
 • İnsan Kaynakları Süreç Akışlarının ve Prosedürlerinin Oluşturulması
 • Performans Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 • Yetkinliklerin Belirlenmesi ve Ölçümlenmesi
 • Çalışan Memnuniyet Anketlerinin Hazırlanması ve Takibi
 • Yetenek Yönetimi, Kariyer Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 • Yedekleme Sistemlerinin Oluşturulması
 • Grade Bazlı Ücret Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 • Eğitim İhtiyaç Analizlerinin Yapılması
 • İşletme İçi Akademi Kurulması

 

PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Esnek şablon yapısı,
 • Süreç/ Yol haritası tanımlama,
 • Ölçek farklılaştırma,
 • Esnek tasarım,
 • 360 Derece değerlendirme ,
 • İş ailesi bazında hedef kütüphanesi,
 • Yetkinlik kütüphanesi ve davranış göstergeleri havuzu,
 • Rol bazında yetkinlikler,
 • Geri bildirim alma,
 • Sürekli performans takip,
 • Dinamik sorgu ve raporlama,
 • Dinamik grafik raporlama

 

KARİYER YEDEKLEME

 • Organizasyon yapısının gözden geçirilmesi,
 • Kritik pozisyonların belirlenmesi ,
 • Kurum içi assesment ,
 • Yönetici ve yetenek havuzları,
 • Performans&Potansiyel matrisi,
 • Kritik pozisyonlar için yedekleme ,
 • Kariyer haritalarının oluşturulması,
 • Yedekleme planlarının çıkartılması,
 • Profil karşılaştırmalarının yapılması,
 • Üst pozisyona adayların uygunluk yüzdeleri,
 • Yönetici ve Yetenek Havuzları,
 • Performans gelişim,
 • Kariyer gelişim,
 • Mentorluk modülü,
 • Şirket doküman kütüphanesi oluşturulması ve yüklenen prosedür ve formlara ulaşılabilmesi,
 • Onay akış kurgusu,
 • Dinamik sorgu ve raporlama,
 • Dinamik grafik raporlama

EĞİTİM GELİŞİM

 • Bireysel ve Grup gelişim planlama,
 • LMS alt yapısı,
 • Yetkinliklerle eşleştirilmiş eğitim, online eğitim, eğitim notu, kitap özeti, online kitap, proje öner vb. araçların kullanıldığı bir gelişim modülü,
 • Eğitim Kataloğu, Filim, Online Kitap, Online Makale vb. tanımlamaları yapabileceğiz.
 • İşe girişteki mülakatta değerlendirilen yetkinliklerden başlamak üzere izlenebilir şekilde, geçmiş dönem yetkinlik değerlendirmelerine göre gelişim planlarının oluşturulması,
 • Eğitim talep ve analiz işlemleri ,
 • Eğitim ve diğer gelişim kayıtlarının tutulması ve raporlanması,
 • Pozisyon bazında oryantasyon eğitimi,
 • Eğitim değerlendirme anketleri,
 • Sınav düzenleyebilme,
 • Eğitim maliyetlerinin takibi

ÜCRET YÖNETİMİ

 • Derece ve kademe tanımları
 • İş ailesi ve derecelere göre ücret bant tasarımı
 • Pozisyona uygun ücret önerme
 • Ücret bütçe simülasyon
 • Prim sistemi tasarımı
 • Prim simülasyon
 • Kurum içi ücret denge analizi
 • Dinamik sorgu ve raporlama,
 • Dinamik grafik raporlama